cylone tách bụi

Cyclone tách bụi – Mã sản phẩm: CL

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: CL

Cyclone tách bụi là loại thiết bị tách bụi có ưu điểm cao, có thể tách được kích thước bụi rất nhỏ, đặc biệt hiệu suất tách cao