XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

  • Xử lý nước thải sinh hoạt

    Xử lý nước thải sinh hoạt

    Nước thải sinh hoạt bao gồm 2 nguồn chính: Nước thải đen (từ bể phốt) và nước thải xám (tắm giặt, rửa, nấu nướng) Nước thải sinh hoạt chứa các thành phần hữu cơ, amoni, photpho, vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân gây ra các hiện tượng ô nhiễm trên nguồn tiếp nhận (ao, hồ, sông suối). Các chất ô … Đọc Thêm